OKI ML5520/5521 ML5590/5591 ribbon סרט דיו

OKI ML5520/5521 ML5590/5591 ribbon סרט דיומתאים לדגמי מדפסות
OKI ML5520/5521 Dot Matrix Printer Ribbons
OKI ML5590/5591 Dot Matrix Printer Ribbons
מבצע

לא זמין

לא קיים במלאי