LEXMARK MX 810DFE b&w laser printer מדפסת

LEXMARK MX 810DFE b&w laser printer מדפסתמהירות הדפסה: 52 דפים בדקה
כרטיס רשת מובנה
דופלקס בהדפסה ובצילום
סריקה למייל ולרשת
מבצע

לא זמין

לא קיים במלאי